Science Board

Adel Elkordi   – Beirut Arab University

Abdül Rezak Abu Taır  – The British University

Adilkhan Zhangaziyev  – Taraz State Pedagogical University

Agron Bajraktarı   – Kosava Ferizaj University

Akın ÖZÇİFT – Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

Andres Seco  – University Of Navarre

Arif GÖNÜLOL – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arzu ÇIĞ – Siirt Üniversitesi

Arzu MORKOYUNLU YÜCE – Kocaeli Üniversitesi

Belgin COŞGE ŞENKAL – Yozgat Bozok Üniversitesi

Cafer TÜRKMEN – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Cengiz GÜLER – Düzce Üniversitesi

Derya YILTAŞ KAPLAN – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Devrim ALKAYA – Pamukkale Üniversitesi

Əliyev Əli Binnət Oğlu  – Azerbaycan Mimarlık Ve İnşaat Üniversitesi

Emine Erman KARA – Niğde Ömer Halisdemir

Erhan ÇALIŞKAN – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Erhan PİŞKİN – Dicle Üniversitesi

Erol YAVUZ – Uşak Üniversitesi

F.Zehra KÜÇÜKBAY – İnönü Üniversitesi

Habib GÜRBÜZ – Süleyman Demirel Üniversitesi

Hamdi TEMEL – Dicle Üniversitesi

Haşim PIHTILI – Fırat Üniversitesi

Hilal SURAT – Artvin Çoruh Üniversitesi

Hülya SAYĞI – Ege Üniversitesi

Idrıs BEDIRHANOGLU – Dicle Üniversitesi

Işık SEZEN – Atatürk Üniversitesi

İsmail DUTKUNER – Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Jamal Khatib  – Beirut Arab University

Jerzy Smardzewski  – Pozman University

John Kinuthia  – University Of South Wales

Kamran POLAT – Ankara Üniversitesi

Luis Alberto Angurel  – Zaragoza University

Mehmet ATÇEKEN – Tokat Gaziosmanpaşa

Mehmet ÇELİK – Niğde Ömer Halisdemir

Mehmet Eyüp KİRİŞ – Afyon Kocatepe Üniversitesi

Mehmet Fırat BARAN – Siirt Üniversitesi

Mehmet TANRIVER – Erciyes Üniversitesi

Melda ALTIKATOĞLU YAPAÖZ – Yıldız Teknik Üniversitesi

Metin ERSOY – Afyon Kocatepe Üniversitesi

Muharrem İMAL – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Naoyuki Amemıya  – Kyoto University

Necibe Canan USTA – Tokat Gaziosmanpaşa

Necibe Fusun OYMAN SERTELLER – Marmara Üniversitesi

Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Nurhan KESKİN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Remzi TUNTAŞ – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Serap TİTRETİR DURAN – İnönü Üniversitesi

Sibel AKAR – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Şafak SEYHANEYILDIZ CAN – Munzur Üniversitesi

Talat ÖZPOZAN – Erciyes Üniversitesi

Yasin ŞÖHRET – Süleyman Demirel Üniversitesi

Yaşar PANCAR – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Consultation/Referee Board

Ali Öge – Necmettin Erbakan University

Asem Hamdy Ahmed Abdelghany – Balıkesir University

Aysun – Türe Yılmaz – Eskişehir Osmangazi University

Ayşegül Sili Kalem – Necmettin Erbakan University

Ayten Kiriş Avaroğulları – Muğla Sıtkı Koçman University

Ceren Aksoy Sugiyama – Ankara University

Cevriye Demir Güneş – Ankara Hacı Bayram Veli University

Duygu İşpınar Akçayoğlu – Adana Bilim ve Teknoloji University

Eda Oruç Erdoğan – Akdeniz University

Erdinç Buruldağ – Çankırı Karatekin University

Erhan Şensoy – Karamanoğlu Mehmetbey University

Ersin – Kanat – Zonguldak Bülent Ecevit University

Fatih Ayhan – Bandırma Onyedi Eylül University

Fatma Gürses – Düzce University

Gizem Kartal – Ankara University

Gültekin Kamil Birlik – Atılım University

Güzin Yasemin Tuncay – Çankırı Karatekin University

Handan Belli – İnönü University

Hanifi Biber – Van Yüzüncü Yıl University

Hilal Kahveci – Bilecik Şeyh Edebali University

Jale Özata Dirlikyapan – Ankara University

Kerem Hepdeniz – Mehmet Akif Ersoy University

Lokman Taşkesenlioğlu – Giresun University

Mehmet Özkan Timurkan – Atatürk Üniversitesi

Mesut Atasever – Uşak University

Murat Polat – Muş Alparslan University

Musa Atgür – Necmettin Erbakan University

Mustafa Güleç – Ankara University

Muzaffer Şahin – Gazi University

Nehir Varol – Ankara University

Nevin Göksal – Polis Akademisi

Özay Önal – Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar University

Rasim Berker Bank – Giresun University

Rumeysa Akgün – Kırıkkale University

Sengün Meltem Acar-Keskin – Ankara Hacı Bayram Veli University

Sıdıka Arlı – Ardahan University

Sibel Akgün – Sakarya University

Şeyda Büyükcan Sayılır – Eskişehir Osmangazi University

Tilda Saydı – Aydın Adnan Menderes University

Ümran Türkyılmaz – Ankara Hacı Bayram Veli University

Vidan Hilal Akçay – Ankara Hacı Bayram Veli University

Yasemin Sağlam Kaya – Hacettepe University

Zeynep Ergen Işıklar – Selçuk University

Organizers

Assoc. Prof. Dr. Şafak Bozgun – Ankara University

Assoc. Prof. Dr. Faruk Akyüz – Samsun University

Researcher  Dr. Koray Toptaş – Hacı Bayram Veli University

Dr. Ömer Kahya – Ankara Üniversitesi